В края на месец  януари 2014 година сдружение „ Ларго“  - Кюстендил иницира обществен дебат върху възможността държавата или общините да финансират доболничната помощ на крайно нуждаещите се здравно неосигурени хора.

През месец февруари 2013 година бе поставено началото на дейностите по проект „Инициатива за здравно застъпничество " . В рамките на проекта се придвижда провеждането на застъпническа кампания за подобряване достъпа на социално слаби здравно неосигурени лица до здравна помощ.

На проведената среща в град Кюстендил участваха представители на сдружение „Ларго“ и на лекарски колегии.

 

Данните показват, че здравно неосигурените пациенти в страната са 1 500 000 души, от тях 400 000 са в крайна бедност.

Към края на ноември 2013 г. броят на здравно неосигурените в община Кюстендил е 11 239 , от тях 9 160 са в крайна бедност, а 2079 са жителите на кв. "Изток" без здравни права.

В дебата участва д-р Пламен Симеонов, председател на регионалната колегия на БЛС в Кюстендил, който направи конкретни предложения.

 

Сашо Ковачев – председател на  сдружение "Ларго" предлага безплатни кабинети за доболнична помощ на крайно нуждаещи се здравно неосигурени. Това предложение бе аргументирано с необходимостта от провецдането на обществен дебат по концепцията с представители на здравните институции и неправителствените организации.

 

 

 

 

Наред с това се предлага провеждане на застъпническа кампания в четири общини в България, за да се настоява за синхрон с идеите на проекта и концепцията за предоставяне на по- евтина и навременна доболнична помощ, вместо на по- скъпо струващата и в много случаи закъсняла болнична помощ, на хора, които не могат да си позволят медицински услуги, а имат отчаяна нужда от тях.

Знаме на ромите

Нормативни документи

Правата и задълженията на българските граждани, в частност на ромите, се регламентират от нормативните документи. Подбрахме най-важните документи уреждащи Вашите права. Виж...

Полезни връзки

Подбрахме полезни връзки към държавни органи, неправителствени огранизации и специализирани портали. Виж...

За контакти

Ако сме полезни за Вас, имате някакви въпроси или желаете за се свържете с нас, използувайте някоя от посочените по-долу възможности. Виж...