Сдружение „ Ларго“ – град Кюстендил започна изпълнението  на проект „ Жажда за живот“ от началото на 2016 година. Той  се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“.
На 11 февруари 2016 година бе направено представяне на проекта в БТА, за да има по голяма информираност и ефективно ползване на предоставените възможности.
Дейностите  по новия проект ще допринасят да се намали рискът от загуба на плода и/или от раждането на недоносени бебета в ромския квартал „Изток”, като се увеличава  дела на проследените бременности . От своя страна това ще доведе до :
1) навременна диагностика на евентуални здравословни проблеми, свързани най-вече с бедността на майките – недохранване, липса на достъп до медицинска грижа, венерически инфекции, нездравословно хранене и начин на живот, изтощаване на организма от множество бременности и др. и
2) своевременно противодействие на диагностицираните проблеми.