Проекти и програми

Заключителна конференция по проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)”

На 11.11.2014 г. се проведе заключителна конференция по проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)”.

Чрез видеовръзка по скайп се включиха партньорите от Полша.

На конференцията бяха представени резултатите от проекта и разработения културен маршрут.