От 29 до 31 август 2014 г. в комплекс „Кабеи”, по проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)” се проведе обучение по внедряване на метода развитие на културни маршрути.

Преподаватели бяха Гжегош Заяшковски и Аркадиуш Мула от Фондация „Образование за демокрация”, Полша.