Видео новини

Сдружение „ЛАРГО“ – организатор на кръгла маса

През месец ноември 2011 година сдружение „Ларго“ Кюстендил в партньорство с Асоциация "Интегро" организира кръгла маса на тема "Предизвикателства и възможности пред реализирането на програмите за равноправно интегриране на ромите в местните общности".

{flv}largo_cs_zapad_2011_11_11{/flv}