Един материал и лично мнение на Т. Николаев

По официална статистика в страната ни живеят около 400 хиляди роми, но по неофициална те са около 800-900 хиляди. Има твърдения за един милион, но едва ли някой може да каже с пълна точност техният точен брой.

Ромската общност в България е обособена в четири основни етническа групи: “български”, “сръбски”, “румънски” и “турски” цигани. Тези основни групи в България са обусловени в многобройни ромски етнически подгрупи: калдараши, лъинеши, жъплеши, йерллии, нямцури, цоцомани, лахури, пърчур, пъресътари, решетари, джоревци, кошничари, котлари, калайджии, дръндари, кокалари, ,мечкадари, рудари, копанари, хораха, тазманари, бургуджи, амурджи, хохури и други.

Всички те са разделени по най-различни принципи. Основните са религия, диалект на говора, занаят, начин на живот и място на живеене. Условно казано един от принципите дори са кланове според основни фигури или лидери на определени семейства. С изключение на румънските цигани, всички говорят на един и същ език с малка разлика в диалекта и “чуждиците”, които идват от основните групи, като например при турските цигани, “ чуждиците“ са турски думи и респективно за останалите. “Романес” / ромски език / сам по себе си е един от най разпространеният език в света. Така както в България всеки ром може да се разбере с друг на “романес”, така всеки може да се разбере със друг ром без значение, кой от коя държава е или в коя точка на Земята се намира. Прецедент! Както вече стана дума разликата е само в местния диалект и “чуждиците”, иначе основното в езика е едно и също във всички континенти на Планетата.

Примерно “со керес” – какво правиш, “катар авеса” – от къде идваш, “кате джаса” – къде отиваш, “шукар буки” – хубава работа, “чае шукари” – хубаво, красиво момиче, “нанай” – няма, “але катка” – ела тук, “маро” – хляб, “джанес романес” – знаеш ли ромски, “джелем” - вървях и прочие са все думи – корен на циганския език и навсякъде се произнасят почти по един исъщ начин. Това са думи които се разбират от всеки ром без в света. Тези думи са и широко разпространени и в жаргона на българския език. “СРЪБСКИ ЦИГАНИ” – “КАЛДАРАШИ” , те представляват най-висшето етническо съсловие на ромската общност не само в страната, но и по света. Това са онези роми в страната наричащи се или наричащи ги и “сръбски цигани”. Те споделят християнската религия. Самоопределят се, като “сръбски цигани” и “Калдараши”. Празнуват църковните празници и почитат българските обичаи и традиции. Представляват една общност не повече от 70-80 хиляди, максимум 100 хиляди души, разпръснати в по-големите градове и по-важни икономически центрове в страната. Това са богатите роми. С хубавите коли. Със златните гердани, ланци, верижки, пръстени и пр. Културните, умните и интелигентните. При тях образованието е задължение на децата от родителите. Всеки има, поне начално образование или осми клас. Почти липсват неграмотни. Това са и онези роми, които продават дъщерите си, т.е купуват жените си. Имат хубави къщи. Това са интегриралите се роми в българското общество и те не живеят по гета и ромски махали. Те се занимават с различен бизнес, търговия и със сериозни дела. Контактуват с широк кръг хора от най- висшите прослойки на обществото. Интересуват ги най-вече парите. Проста е максимата, че - когато имаш пари имаш всичко. Кардарашите са и онези роми, които в по старо време – по-вече, в по ново – по-малко, произвеждаха джебчийките. Към калдарашите – най-висшата прослойка на ромското общество спадат и лъинешите, жеплешите, йерлиите, нямцури и други. Леинешите и нямцурите си приличат по всичко казано до тук с калдарашите. Разликата идва от няколко неща. А именно от техният поминък. До скоро при леинеши и нямцури беше котларството. Те са онези роми правещи и продаващи всичко бакърно, като се почне от джезвета, тигани, тави до казани за ракия. Те нямат джебчийки, но те в най-ново време търсят най-много снахи джебчийки. Хитреци!? При изброените дотук ромски съсловия “мешерето”- ромският съд важи с пълна сила при всякакви възникнали спорове по между им. Жеплешите гравитират около тях и всичко казано до тук важи на 99 % и за тях. Йерлиите са висшата степен на ромското образование. Това са най-учените роми. Определено не си приличат с останалите по изброените “национални черти”. Именно за това спадат не малко, а повече към “цоцоманите”. Ромският език в тази група има малки разлики в диалекта. В общи линии от всички други освен калдарашите те говорят най-правилно ромски език.

Знаме на ромите

Нормативни документи

Правата и задълженията на българските граждани, в частност на ромите, се регламентират от нормативните документи. Подбрахме най-важните документи уреждащи Вашите права. Виж...

Полезни връзки

Подбрахме полезни връзки към държавни органи, неправителствени огранизации и специализирани портали. Виж...

За контакти

Ако сме полезни за Вас, имате някакви въпроси или желаете за се свържете с нас, използувайте някоя от посочените по-долу възможности. Виж...