Начало Новини Архив на новините Мамографски прегледи в кв. "Изток"

Проект „Създаване на ромски общностен съвет“

Сдружение ЛАРГО стартира изпълнението на проект: „Създаване на Ромски общностен съвет“, като неформален граждански орган за консултации, сътрудничество и застъпничество на основните публични политики: заетост, образование, здравеопазване, регулация и подобряване на жилищните условия на местно ниво.

Виж повече за проекта тук!

Мамографски прегледи в кв. "Изток"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Новини - архив - Архив на новините

 Мамографски прегледи ще се извършват в център "Адра" в кв. "Изток", по спечелен проект от сдружение "Ларго". Председател на сдружението е Стефан Лазаров. Прегледите ще се извършват от д-р Младенов, специалист от Александровска болница.

За преглед могат да се записват и жени от останалите квартали. Прегледите ще се извършат периодично в център "Адра".

Телефон за записване 55 06 68.

Последни наши изяви

Кръгла маса за интегриране на ромите

 

Представители на сдружение „ Ларго“  – Кюстендил взеха участие в работата на кръгла маса на тема: „Предизвикателства и възможности пред реализирането на програмите за равноправно интегриране на ромите в местните общности", проведена на 8 април в град Кюстендил. Организатор  на обсъждането бе  Ромски общностен съвет, кв. „Изток"- Кюстендил.

Повод за организирането и бе честването на „Международния ден на ромите" 8- ми април. В нея участваха  представители на различни институции, директори на училища, общественици и ученици.

Липсата на работа е най- големият проблем, пред който са изправени ромите в Кюстендил, това стана ясно по време на кръгла маса.  90 % от ромите мъже са строители. От 12 000 души население на квартал Изток, работят една 1 000 души, показват предоставените данни.

На кръглата маса бяха представени и резултатите от проведените фокус групи с граждани на квартал „Изток" Кюстендил на теми: Образование, Здравеопазване, Заетост, Инфраструктура и жилищни условия. Сред посочените причини за безработицата в квартала са необразоваността и липсата на квалификация, осигурява им се само сезонна работа, малко от работодателите осигуряват ромите.
"Проблем, който е свързан с липсата на работа е и липсата на добро образование и квалификация. Ние трябва да търсим обаче и алтернативи за хора, на които все пак липсват образование и квалификация. В момента има приета програма за интеграция на ромите, като през тази година общините трябва да изготвят и собствени планове на базата на тази програма", заяви за Дарик председателят на сдружение "Ларго" Сашо Ковачев.

Своите поздравления към ромите отправи и областният управител Иван Каракашки.
"Пожелавам Ви да бъдете живи и здрави, да работите усърдно и проблемите пред ромската общност да бъдат решени възможно най- бързо. Вашите проблеми са отдавна, но решаването им на този етап става изключително бавно и несъществено", каза областният управител Иван Каракашки.

 

Ръководството на сдружение  „Ларго“ работи в сътрудничество с ромския общностен съвет в квартал „Изток“ , като в зависимост от конкретната потребност  оказва съдействие. Така със задружни усилия успешно се решават възникнали  трудности.

Честит празник!

Социалната цел на Международния ден на ромите е да обедини и систематизира усилията на международното циганско движение,

както и да се привлече вниманието на световната общественост върху проблемите на винаги намиращите се в малцинствена позиция цигани: образование, бедност, сегрегация

Пожелания за здраве и благополучия на всички роми!

Международен ден на майчиния език

 

Сдружение ,,Ларго", съвместно с Народно читалище ,,Васил Левски" – квартал „ Изток“ на град Кюстендил, организираха на 21 февруари 2014 година среща с кандидат- студенти, роми. В залата присъстваха ученици от горните класове 11 -12 клас на средните училища в общината - възпитаници на Основно училище „ Иван Вазов“ -  Кюстендил.

Целта на срещата беше да се отбележи Денят на майчиния език, който се отбелязва на 21 февруари, с решение на генерална конференция на ЮНЕСКО от 17 ноември 1999 г.
Запазването и съхраняването на 7000-те езика, които съществуват в света, е сред основните цели на ЮНЕСКО. Организацията счита езиковото многообразие за един от най-мощните инструменти за съхраняване на материалното и нематериално наследство на човечеството.

Наред с отбелязването Денят на майчиния език, присъстващите ученици бяха запознати   с възможностите за продължаване на образованието си във висше учебно заведение. Присъстваха представители на  Ромски обществен съвет и Младежка фондация "Арете" - България. Доц. Янка Тоцева предостави информация на всички желаещи кандидат - студенти, роми, за това кои университети, какви специалности предлагат, възможности за специализации, стипендии и стажове.

Сдружение „ Ларго“ Кюстендил, съвместно с ръководството на IV основно училище и специализирани институции съдейства за предоставяне възможности на всяко дете от ромски произход да учи и получи желаното  образование.

Весела Коледа и Щастлива 2014 година !

Весeла Коледа и Щастлива  2014 година !

 

Една Коледа - за много желания!
Една нова година за много мечти!
Една цяла година за много успехи!

Весели празници!

 

 

 

 

 

Честита Новата 2014 година!

 

 

Бъдете живи и здрави, щастливи и добронамерени!

Нека Новата година ви донесе много успехи и сбъднати мечти!

Щастливо посрещане на Банго Васил!

 

Ръководство на сдружение Ларго

Общностен съвет в квартал „ Изток“

На 01 ноември 2013 Кюстендил се учреди Ромски общностен съвет.

Сдружение ЛАРГО  е  инициатора  за създаването на Ромски общностен съвет, като успешно разработи и сега започва реализирането на проект  „Създаване на ромски общностен съвет“  . Проектът се  финансира от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Новоизграденият Ромски общностен съвет в квартал „ Изток“- Кюстендил, вече има и свое  ръководство : за председател бе избран Валери Леков, журналист в БНР, а аз зам. председатели-Василка Рашева и Арсо Ганев.

Съветът по своята същност е неформален граждански орган за консултации,сътрудничество и застъпничество на основните публични политики:

-заетост,

- образование,

- здравеопазване,

-  регулация и подобряване на жилищните условия на местно ниво

Ръководството на сдружение ЛАРГО е убедено, че  създаването на Общностен съвет в кв. Изток в гр. Кюстендил ще ускори значително процесите на самоорганизиране и овластяване на ромската общност.

В Общностния съвет ще бъдат привлечени представители на ромската общност, които се ползват с висока степен на доверие и могат да получат подкрепата на квартала. Ромският общностен съвет на кв. „Изток“ ще бъде независимо представително тяло на ромската общност, в което ще бъдат представени основните групи от жители на квартала – жени, професионалисти, бизнесмени, представители на църкви, пенсионери и активни младежи. Съветът ще представя общността пред местната власт и социалните, здравни и образователни институции. Общностният съвет ще влияе ефективно върху ромската общност в кв. Изток, осъществявайки различни инициативи като: застъпнически кампании, информационни кампании, доброволчески инициативи, кръгли маси, пресконференции и д.р. В резултат на това въздействие ромската общност ще бъде овластена да влияе пряко върху решения, които могат да подобрят качеството на живот в квартала и ще допринесат за развитието на процесите на демократична организираност на ромската общност.

"Днес, в деня на народните будители се поставиха основите на гражданското общество в кв. "Изток", без него нищо добро не може да се случва", сподели след учредяването  Валери Леков.

 

"Показахме, че ние жителите на кв."Изток" искаме сами да си помогнем и да си сътрудничим с институциите в града, нещо което от години не се случва.Ромският общностен съвет ще бъде посредник между институциите и ромите", с радост заяви Стефан Лазаров – изявен общественик от квартала

 

 

Сашо Ковачев – член на ръководството на сдружение ЛАРГО  разчита до 1 година ще бъде разработена дългосрочна стратегия за комуникация с всички институции и как те да бъдат активни при решаването на проблемите на ромската общност в района. Така успешно ще се изпълни основната цел на проекта -  да си помагаме и сътрудничим с институциите в града и по лесно да се решават въпросите на  ромската общност.

 

Сдружение "ЛАРГО" – с дял за ромската интеграция

През месец май 2013 година в град Кюстендил се проведе работна среща на участници в международен проект  за Югоизточна Европа. Община Кюстендил бе представена като пример за ромска интеграция.

Град Кюстендил е част от поредицата посещения за запознаване с успешни модели на ромската интеграция в България. Работни срещи са проведени и в Унгария, Румъния, Италия, Украйна, Сърбия и Албания.

Група от над 40 представители на държавите - участнички по проекта се запознаха с опита на община Кюстендил, като:- посети ромския квартал "Изток", където разгледа здравния център и къщичките построени благодарение на АДРА- България,

- гостува на Центъра за регионално развитие "Рома", където научи повече за образователните инициативи за повишаване качеството на образование на децата и техните родители,

- срещнаха се и с представители на сдружение "ЛАРГО"; запознаха се с редица инициативи, осъществявани от сдружението.
 

Гостите бяха поздравени от кметът Петър Паунов, от председателят на ОС и читалище "Братство" - Иван Андонов. Директорът на дирекция "Социални дейности" в община Кюстендил Радостина Васева представи предимствата на Кюстендил и опита на общината в ромската интеграция.

"Кюстендил изпъква с успешното взаимодействие между мпрочети повечеестната власт и ромските НПО. Проблемите във всички страни са едни и същи- заетост, образование, жилищни условия, достъп до услуги, но си има и специфика за всяка страна и населено място, която ще се анализира“ – сподели Димитър Димитров, ръководител на програма "Рома", към Институт отворено общество.


Петър Паунов – кмет

на Кюстендил сподели, че вече повече от 5 години са съвместни усилията на община и граждани на Кюстендил за постепенното премахване на всички разделителни линии, по отношение на цветове, вяра, етнос. Особено ползотворно е сътрудничеството с редица НПО, а конкретен пример за това е сдружение „ Ларго“.

На срещата всички участници се обединиха около необходимостта от реформи в сферата на образованието, здравеопазването, културата и социалната сфера.
Постигнатите добри резултати в община Кюстендил се явяват като гарант за преодоляването на трудностите и постигане на успешна интеграция на ромите.

Вход за членове

Design Lab - Nikolay Stoichkov Ltd