Категория: Проекти

Сдружение ЛАРГО от месец януари, 2016г. стартира изпълнението на проект „Жажда за живот“. Причините поради, които ще изпълним проекта са са следните:

В ромския квартал „Изток” живеят около 10 000 човека. Близо половината от жителите на квартала не са здравно осигурени, по данни на редовния общностен здравен мониторинг, който ЛАРГО провежда.

Всяка година в квартала има около 200 раждания. Жените над 18 години, които са здравно осигурени са изключение, поради високите нива на безработица. Здравно неосигурените жени трудно могат да си позволят платени гинекологични прегледи, а това увеличава риска от усложнения.

Конкретен проблем, който искаме да разрешим:

Рисковете пред детското развитие се появяват още преди раждането. Една непроследена бременност крие редица опасности за плода и майката. Съвсем прости мерки като диета, приемането на витамини или лекуването на инфекция могат да предотвратят фатални фетални усложнения. Но дори и да не се стигне до летален край, при непроследената бременност рискът от преждевременно раждане на недоносено и болно бебе нараства. Особено при по-бедни жени, които не могат да си позволят силна храна и при които поредната бременност е изтощила организма. Това увеличава вероятността за физически и/или умствени увреждания на бебето, което с появата си на бял свят вече е с намалени шансове за пълноценна образователна и социална реализация.

Конкретно настоящият проблем се фокусира върху следните целеви групи:

- Бременни жени и родилки – 40 здравно неосигурени жени за срока на реализация на проекта, които ще бъдат привлечени на редовни гинекологични прегледи (поне по 4 прегледа за всяка неосигурена бременна жена – един по наредба 26 на МЗ и 3 бр. - по проекта); те ще участват и в кампанията за насърчаване на кърменето, закаляването, здравословното хранене и посещаването на детски градини.

- Новородени бебета до 2 годишна възраст – около 60 деца, които ще бъдат обхванати от проекта;

- 40 родилки, които ще се включат в „здравните пакети” по проекта;

- Деца до 6 годишна възраст – около 200 деца, които ще развият хигиенни навици и насърчавани да посещават детска градина (децата на 5-6 години ще бъдат подпомогнати с документацията, необходима за записване в детска градина в предучилищна група);

- Родители на деца от предучилищна възраст – около 60 човека.

Настоящият проект ще допринесе да се намали рискът от загуба на плода и/или от раждането на недоносени бебета в ромския квартал „Изток”. При такива бебета има увеличена вероятност от интелектуални и/или физически увреждания, които да затруднят тяхното пълноценно развитие и да направят невъзможно посещаването на детска градина и училище. Увеличаването на дела на проследените бременности в квартала ще позволи:

1) навременна диагностика на евентуални здравословни проблеми, свързани най-вече с бедността на майките – недохранване, липса на достъп до медицинска грижа, венерически инфекции, нездравословно хранене и начин на живот, изтощаване на организма от множество бременности и др. и

2) своевременно противодействие на диагностицираните проблеми.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Запознайте се с дейностите по проекта и представянето им в медиите.

 

„Подкрепата за Финансираната страна ( Сдружение ЛАРГО) е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна (Сдружение ЛАРГО) и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори”.