Проекти и програми

28.04.2014 г. - кръгла маса по проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)”

На 28.04.2014 г. се проведе кръгла маса по проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)”.

Анна и Наталия Кертишак от Фондация „Образование за демокрация”, Полша представиха културни маршрути. Българските партньори представиха своите организации.

Сашо Ковачев представи дейността на Сдружение ЛАРГО.