Проекти и програми

Посещение на представители на българските партньори в Полша

По проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)” от 16 до 20 март 2014 г. се проведе посещение на представители на българските партньори в Полша.

 

Посетихме културни маршрути във Варшава, Вроцлав и регион Вроцлав.

Представители на Сдружение ЛАРГО бяха Сашо Ковачев, Юлиана Атовска и Боцелин Митков.