Проекти и програми

15.01.2014 г. - пресконференция по проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)

На 15.01.2014 г. се проведе пресконференция по проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности).

Водеща организация е Фондация „Гражданска инициатива за местно развитие”, а партньори са – Фондация „Образование за демокрация”, Полша; Сдружение ЛАРГО и НЧ „Братство”.

На пресконференцията бе представен проектът, а Сашо Ковачев – председател на УС на ЛАРГО, представи дейността на сдружението.