ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)

15.01.2014 г. - пресконференция по проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)

На 15.01.2014 г. се проведе пресконференция по проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности).

Водеща организация е Фондация „Гражданска инициатива за местно развитие”, а партньори са – Фондация „Образование за демокрация”, Полша; Сдружение ЛАРГО и НЧ „Братство”.

На пресконференцията бе представен проектът, а Сашо Ковачев – председател на УС на ЛАРГО, представи дейността на сдружението.

Посещение на представители на българските партньори в Полша

По проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)” от 16 до 20 март 2014 г. се проведе посещение на представители на българските партньори в Полша.

 

Посетихме културни маршрути във Варшава, Вроцлав и регион Вроцлав.

Представители на Сдружение ЛАРГО бяха Сашо Ковачев, Юлиана Атовска и Боцелин Митков.

28.04.2014 г. - кръгла маса по проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)”

На 28.04.2014 г. се проведе кръгла маса по проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)”.

Анна и Наталия Кертишак от Фондация „Образование за демокрация”, Полша представиха културни маршрути. Българските партньори представиха своите организации.

Сашо Ковачев представи дейността на Сдружение ЛАРГО.

Обучение по внедряване на метода развитие на културни маршрути

От 29 до 31 август 2014 г. в комплекс „Кабеи”, по проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)” се проведе обучение по внедряване на метода развитие на културни маршрути.

Преподаватели бяха Гжегош Заяшковски и Аркадиуш Мула от Фондация „Образование за демокрация”, Полша.