Проекти и програми

Подкатегории

 • Проекти

  Брой статии:
  11
 • Програми

 • Създаване на ромски общностен съвет

  Сдружение ЛАРГО стартира изпълнението на проект: „Създаване на Ромски общностен съвет“, като неформален граждански орган за консултации, сътрудничество и застъпничество на основните публични политики: заетост, образование, здравеопазване, регулация и подобряване на жилищните условия на местно ниво.

  Брой статии:
  9
 • ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)

  Брой статии:
  5
 • Проект „Жажда за живот“

  Брой статии:
  1
 • “PROJECT DREAM - Developing a Respectful Europe Against RoMa discriminations and social exclusion”

  "PROJECT DREAM" - Развиване на уважаваща Европа, срещу дискриминацията и социално изключване на ромите.

  Проектът "DREAM" има за цел да осигури форум за развитието на Европейскa мрежа от местни и общински институции и неправителствени организации в Европа за борба с дискриминацията, професионалното и социално изключване. Партньори по проекта:
  1) Romano Pijats Societa Cooperativa Sociale ONLUS, Водещ партньор - Италия
  3) Либерална алтрернатива за ромско гражданско обединение (ЛАРГО), България
  Вижте повече тук:

  Брой статии:
  2