a Проект “Сътрудничество за по –добро здравеопазване на ромските жени”, осъществяван с финансовата подкрепа на Институт “Отворено общество” Будапеща, Унгария, с период на изпълнение януари –декември, 2008г.

a Проект «Roma women for civil rights», финансиран от Институт „Отворено общество” Будапеща. стойността на проекта е 8,500 евро, С период на изпълнение 10 месеца Основните цели на проекта са промяна на социалната роля на ромската младеж, създаване на положителен модел, който да стане пример за подражание в общността и модел, който стимулира социално включване на ромската младеж, мотивитирането им за продължаване на образованието си в гимназиалана степен.

a Изграждане на административно-консултативен център в кв. „Изток”, гр. Кюстендил със следните функции: да улесни и подобри достъпа на гражданите до здравни и социални услуги; подпомагането им, при обработване на документация; насочване на гражданите при медицински специалисти

a Учредяване на клуб за лицата с физически увреждания в кв. „Изток”, гр. Кюстендил, с цел създаване на условия за равните възможности на хората с увреждания, както и предотвратяването на всяка форма на дискриминация, основана на увреждане.

a Сформиране на фолклорна група за народни песни трио ЛАРГО.

a Организиране на концерти и благотворителни кампаниии за хора с увреждания ;

Знаме на ромите

Нормативни документи

Правата и задълженията на българските граждани, в частност на ромите, се регламентират от нормативните документи. Подбрахме най-важните документи уреждащи Вашите права. Виж...

Полезни връзки

Подбрахме полезни връзки към държавни органи, неправителствени огранизации и специализирани портали. Виж...

За контакти

Ако сме полезни за Вас, имате някакви въпроси или желаете за се свържете с нас, използувайте някоя от посочените по-долу възможности. Виж...