В средата на месец декември 2015 година в Кюстендил се проведе работна среща по здравеопазването в квартал „ Изток“ на град Кюстендил. В нея участие взеха представители на сдружение „ Ларго“.

В заключителна среща по инициативата за здравно застъпничество участие взеха  лекари, медицински служители и неправителствени организации . Обсъдени бяха  проблемите на здравното обслужване на ромите на територията на община Кюстендил, както и проблемите в страната. Акцент в дейността на срещата бяха майчиното и детското здравеопазване.
По време на форума бяха отчетени резултатите от направени проучвания по отношение на здравния статус на хората в ромския квартал в града, както и резултатите от работата за подобряване на достъпа на бременни жени без осигуровки до здравна помощ.
Сашо Ковачев, председател на сдружение "Ларго"посочи постигнатото, а именно: проведено изследване, което показва, че че хората от уязвимите групи в Кюстендил имат достъп до здравеопазване и доверие към личните лекари; слабостите са в липсата на профилактика - основно за възрастните хора и децата, каза

На срещата бяха коментирани и проблемите на неосигурените бъдещи майки, както и неяснотата за правото на безплатни прегледи, гарантирани от здравната система.
Организаторите на форума посочиха, че ползите от инициативата са няколко. "Изчистена беше процедурата за прилагането на Наредба 26 на здравното министерство - гарантираща здравна помощ за неосигурени бременни, която до този момент се е прилагала на "фолклорен принцип", заради бюрократични грешки и неясни правила.
Проучването е показало, че тази наредба, осигуряваща здравни услуги на бременни жени без осигуровки се е прилагала активно само в две общини в страната. Създадена е и  система за запознаване и включване на всички заинтересовани страни в реализацията на наредбата.

Знаме на ромите

Нормативни документи

Правата и задълженията на българските граждани, в частност на ромите, се регламентират от нормативните документи. Подбрахме най-важните документи уреждащи Вашите права. Виж...

Полезни връзки

Подбрахме полезни връзки към държавни органи, неправителствени огранизации и специализирани портали. Виж...

За контакти

Ако сме полезни за Вас, имате някакви въпроси или желаете за се свържете с нас, използувайте някоя от посочените по-долу възможности. Виж...