За Ларго

Повече за нас

Научете повече за нас:

 • Представяне
  Обединение ЛАРГО е неправителствена организация, изградено през 2008 г. В гр. Кюстендил.
 • Принципи
  В своята работа Сдружение “ Ларго “ насочва усилията си към успешнорешаване на малцинствените ( ромски ) проблеми по пътя на балансиране и хармонизиране между двата принципа:

  - Интеграция на малцинствата в гражданското общество;
  -
  Защита на етническата, религиозна и езикова идентичност;

 • Дейности
  • Сдружение “Ларго” осъществява дейността си както на местно, така и на общинско, областно и национално ниво.
  • Всички дейности на сдружението са насочени към утвърждаването на успешен модел  на междуетнически отношения, основаващ се на принципите на гражданското общество и плуралистичната демокрация.
   Като цяло всичко в дейността на сдружението е подчинено на формирането на политика по отношение на ромската общност.