Категория: За Ларго

Мисия

• Подобряване на общественото положение на ромите .

• Развитие и утвърждаване на общостните ценности и визия за собственото място и бъдеще в гражданското общество на страната ни

• Еманципация на ромите и заемане на позиции в местните общности. Политика

• Нашият подход се базира на използването на МЕТОДА ЗА ОБЩНОСТНО РАЗВИТИЕ.

• Ние се стремим да помогнем на ромите като ги поощрим и насърчим да открият мястото на своята общност и собствения си потенциал.

• Насърчаваме лидерството, подпомагаме самоорганизирането на ромите и създаването на социални структури в общината и областта

• Поощряваме участието на ромите в процесите на вземане на решения на местно ниво и в местното самоуправление за отстояване на собствените интереси.

• Застъпваме се пред държавните и местни власти за преодоляването на дискриминацията и активното участие на ромските общности при решаването на проблемите в сферите на образованието, жилищната политика, социалните дейности и дейностите свързани с генерирането на доходи.

Вижте още...