За Ларго

Работим за

Работим за:

• създаването на ромски общостните центрове - мястото, където ромите се събират, обсъждат проблемите, само организират се, помагат си взаимно, взимат решения и поемат отговорности.

• идентифицирането на местни изявени роми и изграждането им като действени лидери на общността.

• изграждане на навици и култура на общуване в общността.

• развитието на мрежа за взаимно обучение по европейски стандарти за социални дейности и работа в общността.

• осигуряването на финансова помощ за дейности за местно развитие.

Териториална мрежа

• Обединение „Ларго” работи с…

• подготвяме присъединяването на няколко…