Категория: За Ларго

Обединение ЛАРГО е неправителствена организация, изградено през 2008 г. В гр. Кюстендил Името на обединението е избрано , съобразявайки се с две неща: -смисълът на френската дума ''ларго'' -абревиатурата на името определя същността на сдружението ни, а именно:

Либерална

Алтернатива за

Ромско

Гражданско

Обединение